สินเชื่อซื้อที่ดินเปล่า ธกส 2567

รายได้ของผู้กู้ ไม่กำหนดฐานรายได้
อัตราดอกเบี้ย ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อายุผู้สมัคร ไม่กำหนดอายุ

สานฝันให้เกษตรกรรุ่นใหม่ด้วย  3 สินเชื่อซื้อที่ดินเปล่า ธกส 2567

 

อาชีพเกษตรกร ถือเป็นอาชีพที่มีความสำคัญและเป็นรากฐานของความยั่งยืนในประเทศไทย ปัจจุบัน มีคนหันมาประกอบอาชีพเกษตรกรกันมากขึ้น เนื่องจากเป็นอาชีพที่ผลผลิตยังคงมีความต้องการในตลาดอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และเป็นอิสระ เพียงแค่มีไอเดียก็สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้ไปอีกมายมากหลายอย่าง คนรุ่นใหม่หลายคนจึงมีความฝันที่จะประกอบอาชีพเกษตรกร มีความคิดที่จะพัฒนาสินค้าการเกษตร อยากซื้อที่ดินแต่ไม่มีเงินก้อน ทำให้สินเชื่อซื้อที่ดินเปล่า ธกส 2567 เข้ามามีบทบาทตรงนี้นั่นเอง โดยสินเชื่อ ธกส 2567 มีอะไรบ้าง ไปดูกัน

 

สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ 2024

 

สินเชื่อซื้อที่ดินเปล่า ธกส 2567 ตัวแรกที่น่าสนใจ ได้แก่ สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นสินเชื่อที่ให้วงเงินเงินในการเป็นค่าใช้จ่าย ลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่อง ที่นำเอานวัตกรรมใหม่ๆมาพัฒนาต่อยอดในการทำอาชีพ โดยเน้นไปที่การสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่อายุไม่เกิน 45 ปี ผ่านวงเงินกู้สินเชื่อโฉนดที่ดิน ธกส สูงสุด ไม่เกิน 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 7 ต่อปี ใช้หลักประกันในการกู้สินเชื่อซื้อที่ดินเปล่า ธกส 2567 โดยมีระยะเวลาการกู้ในกรณีเงินหมุนเวียน ไม่เกิน 12 เดือน ส่วนในกรณีเป็นเงินลงทุน ไม่เกิน 10 ปี สินเชื่อตัวนี้เหมาะมากสำหรับเป็นสินเชื่อที่ดินเปล่าหรือเป็นเงินลงทุนสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจเกี่ยวภาคเกษตรนั่นเอง

 

สินเชื่อเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรสู่ความยั่งยืน 2024

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ต้องการที่สนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับภาคการเกษตร ที่ต้องการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตรในดีและทันสมัยยิ่งขึ้น จึงมีสินเชื่อซื้อที่ดินเปล่า ธกส 2567 ที่เข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ โดยสามารถกู้สินเชื่อจํานองที่ดิน ธกส หรือเพื่อเป็นเงินลงทุนก็ได้ โดยรายละเอียดในเรื่องของวงเงิน จะได้ไม่เกินค่าใช้จ่ายหรือเงินลงทุนที่ใช้จริง โดยมีดอกเบี้ยการขอสินเชื่อเริ่มต้น 7% ต่อปี และมีระยะการกู้สินเชื่อซื้อที่ดินเปล่า ธกส 2567 ไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันที่กู้ กรณีเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน และไม่เกิน 15 ปี ในกรณีเป็นเงินลงทุน โดยสามารถกู้ได้ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มสหกรณ์การเกษตร

 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว 2024

 

สินเชื่อซื้อที่ดินเปล่า ธกส 2567 ตัวนี้มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนธุรกิจการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การผลิตอาหารปลอดภัย การใช้พลังงานทางเลือกในการผลิตสินค้าการเกษตร รวมถึงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรเชิงธรรมชาติด้วย โดยเปิดให้ขอสินเชื่อทั้งลูกค้าเกษตรกรของ ธกส ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกร มีระยะเวลาการกู้ตั้งแต่ 12 เดือน จนถึง 15 ปี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การกู้สินเชื่อซื้อที่ดินเปล่า ธกส 2567 อัตราดอกเบี้ยเพียง 7% ต่อปี โดยเป็นสินเชื่อซื้อที่ดินเปล่าที่ต้องใช้หลักประกันในการขอสินเชื่อด้วย

หากสนใจสินเชื่อซื้อที่ดินเปล่า ธกส 2567 ตัวไหน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสินเชื่อได้เลยที่สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือโทร 02-555-0555

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

credit u บริการผ่อนของไม่ใช้บัตรปี 64
รายได้ของผู้กู้ ไม่กำหนดรายได้
อัตราดอกเบี้ย ไม่เกิน 36% ต่อปี
อายุผู้สมัคร อายุ 18 ปีขึ้นไป
LINE bk ให้ยืมเงินผ่านไลน์ได้วงเงินสูง
รายได้ของผู้กู้ รายได้ 7000 /เดือน
อัตราดอกเบี้ย ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุผู้สมัคร ตั้งแต่ 20-60 ปี