ธอส ช่วยน้ำท่วม

รายได้ของผู้กู้ ไม่กำหนดฐานรายได้
อัตราดอกเบี้ย ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อายุผู้สมัคร ไม่กำหนดอายุ

7 มาตรการ ธอส ช่วยน้ำท่วม มีอะไรบ้าง สมัครได้ที่ไหน 2024

 

ตั้งแต่เข้าฤดูฝนในปี พ.ศ. 2567 ประเทศไทยและประชาชนได้รับผลกระทบอย่างมากจากปริมาณฝนที่ตกลงมา บวกกับความรุนแรงของลมมรสุมที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หลายพื้นที่ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง มีน้ำท่วมขัง และยังส่งผลกระทบไปถึงสภาพความเป็นอยู่ และที่อยู่อาศัยของคนในหลายพื้นที่ ซึ่งธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็เล็งถึงปัญหานี้ จึงได้มีมาตรการ ธอส ช่วยน้ำท่วม เกิดขึ้น ผ่านโครงการชื่อ “โครงการเงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ทางธรรมชาติปี 2567” เพื่อเข้าวช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ โดยมีวงเงินในโครงการทั้งสิ้นกว่า 100 ล้านบาท

 

โครงการ ธอส ช่วยน้ำท่วม คืออะไร 2567

 

มาตรการช่วยเหลือน้ำท่วม ธอส ภายใต้ชื่อ “โครงการเงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ทางธรรมชาติปี 2567” มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม อันเนื่องมาจากน้ำท่วมฉับพลันในบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา เนื่องจากมรสุม ส่งผลให้ฝนตกหนักในช่วงภาคตะวันออกและภาคกลาง ทำให้บ้านเรือนของประชาชนเสียหายและไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ ธอส ช่วยน้ำท่วม จึงเข้ามามีส่วนช่วยตรงนี้ โดยออกมาตรการช่วยเหลือมาทั้งหมด 7 มาตรการ โดยมีทั้งการประนอมหนี้ สินเชื่อปลอดดอกเบี้ย และอีกมากมาย ซึ่งมีอะไรบ้างมาดูกัน

 

รายละเอียดของ 7 โครงการช่วยเหลือ ธอส ช่วยน้ำท่วม 2567

 

  • มาตรการลดดอกเบี้ย 0% ต่อปี 4 เดือน

 

ธอส ช่วยน้ำท่วม มาตรการแรก สำหรับลูกค้าเดิมของ ธอส ซึ่งเป็นผู้ประสบภัย โดยหากหลักประกันที่อยู่อาศัยที่จำนองกับธนาคารได้รับความเสียหาย สามารถขอลดดอกเบี้ยและเงินค่างวดได้ 0% ต่อปี นาน 4 เดือน 

 

  • มาตรการกู้เพิ่มหรือกู้ใหม่ ดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี 

 

มาตรการที่อยู่อาศัย ธอส สำหรับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ของ ธอส ที่หลักประกันที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อหลักประกัน คิดอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี คงที่นานตลอดอายุสัญญา 1 ปี พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมในรายการที่เกี่ยวข้องกับ ธอส ช่วยน้ำท่วมทั้งหมด

 

  • มาตรการประนอมหนี้ ธอส 1 ปี 4 เดือน ดอกเบี้ย 0%

 

ลูกหนี้ NPL ที่หลักประกันเสียหาย สามารถประนอมหนี้ ธอส ได้ไม่เกิน 1 ปี 4 เดือน ดอกเบี้ย 0% โดย 4 เดือนแรก ธอส ช่วยน้ำท่วม ไม่ต้องชำระเงินค่างวด

 

  • มาตรการประนอมหนี้ ธอส 1 ปี ดอกเบี้ย 1%

 

ลูกหนี้ NPL ที่หลักประกันเสียหาย ประนอมหนี้ผ่านมาตรการที่อยู่อาศัย ธอส ดอกเบี้ย 1% ต่อปี โดยผ่อนชำระค่างวดไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยรายเดือน

 

  • กรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิต 

 

กรณีผู้ประสบภัยเกิดทุพพลภาพถาวรหรือเสียชีวิต ให่ผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี ตลอดระยะเวลาที่คงเหลือ

 

  • กรณีที่อยู่อาศัยเสียหาย

 

โครงการ ธอส กรณีที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหลัง หรือ ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ให้ปลอดหนี้ในส่วนของอาคารที่เสียหาย และผ่อนชำระต่อในส่วนที่เหลือเท่านั้น

 

  • มาตรการพิจารณาสินไหมเร่งด่วน (Fast Track)

 

สำหรับลูกค้าที่ทำกรมธรรม์อัคคีภัย ที่รวมถึงกรณีน้ำท่วม หรือ ลมพายุ ธอส ช่วยน้ำท่วม จะรับพิจารณาสินไหมเร่งด่วน

 

มาตรการช่วยเหลือน้ำท่วม ธอส สมัครที่ไหน 2567

 

สำหรับลูกค้าที่ต้องการสมัครโครงการและมาตราการช่วยเหลือ ธอส ช่วยน้ำท่วม สามารถติดต่อเข้าไปที่สาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาได้เลย โดยมาตรการที่ 1-6 สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ จนถึงวันมี่ 31 ตุลาคม 2567 และมาตรการที่ 7 สามารถลงทะเบียนได้โดยยังไม่กำหนดวันหมดเขต โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-645-9000 

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

กู้เงินทำบ้านผ่านสินเชื่อแบงก์ต่างๆ รู้ผลไว
รายได้ของผู้กู้ ไม่กำหนดรายได้
อัตราดอกเบี้ย ไม่เกิน 13.95% ต่อปี
อายุผู้สมัคร ตั้งแต่ 20-65 ปี
ปิดบัตรเครดิตผ่านสินเชื่อดีๆ ฟรีค่าสมัคร
รายได้ของผู้กู้ ไม่กำหนดรายได้
อัตราดอกเบี้ย ไม่เกิน 9% ต่อปี
อายุผู้สมัคร ตั้งแต่ 20-65 ปี