สินเชื่อฟื้นฟู

สินเชื่อฟื้นฟูดูแลสภาพการเงินอนุมัติง่าย
รายได้ของผู้กู้ รายได้ 7500 /เดือน
อัตราดอกเบี้ย ไม่เกิน 28% ต่อปี
อายุผู้สมัคร อายุ 20 ปีขึ้นไป

 

แนะนำ  สินเชื่อฟื้นฟู สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ-SME ในช่วงวิกฤตโควิด-19 2567

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกมาตราการ สินเชื่อฟื้นฟู ในรูปแบบของสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยและธุรกิจ SME ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่รระบาดของวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย โดยโครงการสินเชื่อฟื้นฟู ธปท ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 แล้ว และยังมีสถาบันการเงินชั้นนำอีกมากมายพอๆ กับสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ที่ตอบรับนโยบายนี้ ซึ่งจะมีที่ไหนบ้าง ไปดูกัน

 

คุณสมบัติผู้ประกอบการที่สามารถขอสินเชื่อฟื้นฟูได้ คือะไร

 

สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจหรือ SME ที่ต้องการขอสินเชื่อธุรกิจในช่วงโควิด-19 จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ทำการจดทะเบียนะธุรกิจในประเทศไทย โดยจะต้องมีการประกอบธุรกิจและมีสถานประกอบการในประเทศไทย โดยไม่เป็นหนี้เสีย NPL และไม่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจทางการเงินด้วย โดยสามารถกู้เงินได้ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ของแต่ละธนาคารและสถาบันการเงิน ระยะเวลาสินเชื่อ 5 ปีขึ้นไป โดยจะมีวงเงินสูงสุดที่สามารถกู้ได้แตกต่างกันไป โดยในช่วง 6 เดือนแรก อัตราดอกเบี้ยใน่ชวง 2 เดือนแรก ไม่เกิน 2% ทางรัฐจะชดเชยจ่ายค่าดอกเบี้ยสินเชื่อให้และจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆรวมถึงดอกเบี้ยผิดนัดในช่วง 5 ปีแรกด้วย ซึ่งสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อธุรกิจช่วงโควิ-19 นี้ เป็นสินเชื่อแบบใช้หลักประกัน มีค่าธรรมเนียม บสย. สูงสุด 1.75% ต่อปี โดยรัฐบาลจ่ายให้ไม่เกิน 3.5% ตลอดการค้ำประกัน โดยแต่ละสถาบันการเงินจะมีเงื่อนไขในการกู้ยืมสินเชื่อฟื้นฟูต่างกันไปพร้อทกับมีการทำสัญญากู้ยืมเงินทั่วไป โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางออนไลน์โดยตรงกับแต่ละธนาคารได้เลย

 

สินเชื่อฟื้นฟู Soft Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์ 2024

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ SME  ในรูปแบบของสินเชื่อ Soft Loan สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย โดยเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลาสินเชื่อในการผ่อนชำระนานถึง 10 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อพิเศษเพียง 2% ในช่วง 2 ปีแรก เฉลี่ย 5 ปีไม่เกิน 5% (ในช่วง 6 เดือนแรก รัฐบาลออกให้) โดยจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สินเชื่อ แต่จะมีค่าธรรมเนียม บสย. สูงสุดอยู่ที่ 1.75% ต่อปี โดยรัฐออกค่าธรรมเนียมแทนตลอดสัญญาไม่เกิน 3.5% สำหรับลูกค้าเก่าของไทยพาณิชย์ สามารถของสินเชื่อฟื้นฟูได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของวงเงินสินเชื่อเดิม หรือไม่เกิน 150 ล้านบาท ส่วนลูกค้าใหม่ สามารถขอสินเชื่อได้ในวงเงิน 20 ล้านบาท โดยจะต้องไม่มีหนี้สินเชื่อกับสถาบันการเงินอื่นนั่นเอง

 

สินเชื่อฟื้นฟู ธนาคารกรุงไทย 2024

สินเชื่อเพื่อธุรกิจกู้เงินจากธนาคารกรุงไทย อยู่เคียงข้างทุกธุรกิจ ด้วยสินเชื่อฟื้นฟู ระยะเวลาการกู้ 5-10 ปี อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อพิเศษ เฉลี่ย 2 ปี ต่ำกว่า 2% และเฉลี่ย 5 ปี ไม่เกิน 5% ซึ่งตามนโยบายของสินเชื่อฟื้นฟู ธปท รัฐจะช่วยจ่ายในช่วง 6 เดือนแรก  สามารถขอสินเชื่อได้ ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ของธนาคาร โดยลูกค้าเก่า จะต้องมีหนี้สินเชื่อเดิมไม่เกิน 500 ล้านบาท และสามารถขอสินเชื่อได้ในวงเงินสุงสุด 150 ล้านบาท หรือไม่เกิน 30% ของวงเงินสินเชื่อเดิม ส่วนลูกค้าใหม่ ขอสินเชื่อได้ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท นอกจากนั้นสินเชื่อฟื้นฟู ธนาคารกรุงไทย ยังสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและค่าธรรมเนียมใน 5 ผีแรก ตามที่ พรก. สินเชื่อฟื้นฟู ธปท กำหนดด้วย

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

เงินกู้รายวันให้เงินวันนี้ พร้อมดอกเบี้ยถูก
รายได้ของผู้กู้ ไม่กำหนดรายได้
อัตราดอกเบี้ย ไม่เกิน 6.25% ต่อปี
อายุผู้สมัคร อายุ 18 ปีขึ้นไป
เงินด่วนทําสัญญาผ่านเน็ตได้อนุมัติไว
รายได้ของผู้กู้ ไม่กำหนดรายได้
อัตราดอกเบี้ย ไม่เกิน 28% ต่อปี
อายุผู้สมัคร ตั้งแต่ 20-65 ปี