ลงทะเบียนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 พร้อมเช็คสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา 40 รอบ 2

เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 พร้อมช่วยเหลือกลุ่มพื้นที่คุมเข้มแล้ว

โครงการเยียวยาผู้เดือดร้อนได้รับผลกกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดในพื้นที่เสี่ยงคุมเข้ม เป็นอีกหนึ่งโครงการเยียวยาประกันสังคมล่าสุดที่แจกเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 40 และมาตรา 39 อันเนื่องมาจากข้อจำกัดจากทางรัฐบาลในการคุมเข้มการระบาด จนทำให้ประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 จึงได้มีการอัดฉีดลงไปยังพื้นที่เสี่ยงเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้ ซึ่งผู้ที่จะสามารถรับสิทธิ์ได้จะต้องทำการตรวจสอบสิทธิ์ว่าตนได้อยู่ในพื้นที่ตามที่เงื่อนไขของโครงการกำหนดไว้หรือไม่ และสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ก็จะยังคงไม่สามารถรับสิทธิ์เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 ได้ในครั้ง ซึ่งจังหวัดคุมเข้มพื้นที่เสี่ยงที่จะแจกจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ชลบุรี  พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 13 จังหวัด และสำหรับจังหวัดอื่นที่อยู่นอกเหนือจากรายชื่อดังกล่าวนี้ อาจอยู่ในเขตจังหวัดที่จะได้รับเงินเยียวยาประกันสังคมมาตราที่ 39 และ 33 แทน  

เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 จำนวน 5000 บาทเงินเข้าวันไหน?

ก่อนทำการตรวจสอบวันที่ในการรับเงิน ต้องแน่ใจก่อนว่าตนสามารถได้รับสิทธิ์หรือไม่ โดยสามารถเช็คสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา 40 รอบ 2 ได้ที่ช่องทางออนไลน์ผ่าทางเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th และหากท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเงินเยียวยาประกันสังคมในรอบนี้ ก็สามารถดำเนินการได้โดยการสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ที่แอปของประกันสังคม พร้อมทำการยืนยันตัวตนและชำระเงินได้ที่ counter service ทุกสาขา สำหรับการรับเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 จำนวน 5000 บาท จะเริ่มดำเนินการแจกเงินเยียวยาในวันช่วงวันที่ 20-30 กันยายน 2567 ผ่านช่องทางพร้อมพ์เพย์ที่ได้ผูกบัญชีไว้กับบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

หากยังไม่ได้รับเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 รับเช็คด่วน

ล่าสุดเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 ได้ทำการแจกจ่ายไปตามจังหวัดพื้นที่เสี่ยงเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีบางกลุ่มยังไม่ได้รับเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาในหลายด้านได้แก่ บัญชีพร้อมพ์เพย์ที่ใช้ในการรับเงินยังไม่ได้มีการผูกไว้กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนจึงทำให้ไม่สามารถรับเงินเยียวยาประกันสังคม นอกจากนี้บางท่านที่เช็คเงินเยียวยามาตรา 40 รอบ 2 แล้วมีรายชื่อว่าได้รับสิทธิ์แต่อาจตกหล่น ก็สามารถยื่นเอกสารขอทบทวนสิทธิ์เพื่อขอรับเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 ย้อนหลังได้ โดยสามารถดำเนินการยื่นเรื่องพร้อมจัดเตรียมเอกสารความพร้อม โดยสามารถขอลงทะเบียนยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ก่อนวันสุดท้าย 31 ตุลาคม 2567 ซึ่งการทบทวนสิทธิ์อาจจะต้องรอระยะเวลาประกาศจากทางประกันสังคมอย่างเป็นทางการอีกครั้ง