ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยานายจ้างตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่สามารถยื่นเอกสารเยียวยานายจ้าง 2024

ลงทะเบียน เช็คสิทธิ์ โครงการเยียวยานายจ้าง ทำอย่างไร พร้อมบอกเงื่อนไข

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ปี 2567 จึงส่งผลให้ทางรัฐบาลต้องออกประกาศมาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่เสี่ยง เพื่อหยุดการแพร่เชื้ออย่างรวดเร็ว ซึ่งแน่นอนว่า ต้องมีผลกระทบที่ตามมาอย่างแน่นอน ดังนั้นแล้ว จึงได้มีโครงการเยียวยาต่าง ๆ ออกมาอย่างมากมาย เช่น โครงการเยียวยานายจ้าง และลูกจ้าง เป็นต้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในระดับหนึ่ง และในวันนี้ เราจะมาพูดถึงเรื่องโครงการเยียวยานายจ้าง ว่ามีวิธีลงทะเบียนเยียวยานายจ้างอย่างไร นายจ้างต้องมีคุณสมบัติใดบ้าง พร้อมด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา พร้อมแล้วตามมาดูกันครับ 

ขั้นตอนลงทะเบียนโครงการเยียวยานายจ้าง

สำหรับนายจ้างที่ต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเยียวยานายจ้าง สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ https://ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 1. เริ่มลงเบียนตรวจสอบสิทธิ และยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. – 20 พ.ย. 64
 2. ตรวจสอบผลการอนุมัติสิทธิ ทั้งผลอนุมัติ และไม่อนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. – 20 พ.ย. 64 หรือหลังจากลงทะเบียน 5 วันทำการ
 3. ตรวจสอบข้อมูลจำนวนลูกจ้าคนไทย และจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติเยียวยานายจ้าง ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. – 30 พ.ย. 64
 4. กรณีที่นายจ้างได้รับสิทธิเยียวยานายจ้าง เช็คเงินเยียวยานายจ้างได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน (30 พ.ย. 64, 30 ธ.ค. 64, 31 ม.ค. 64 เป็นต้น

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการเยียวยานายจ้าง

 1. คุณสมบัติต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชน ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 และมีสถานะ Active ซึ่งมีลูกจ้างรวมทั้งหมดทุกสาขา ไม่เกิน 200 คน นับจากวันที่ 16 ตุลาคม 2567 เพื่อเป็นการตรวจสอบขนาดกิจการที่มีสถานะเป็น SMEs
 2. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ https://ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. – 20 พ.ย. 2567 

เงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยานายจ้าง

 1. รัฐจะจ่ายเงินเยียวยานายจ้าง 3 เดือน ให้แก่นายจ้างตามจำนวนลูกจ้างที่มีสัญชาติไทย แต่ไม่เกิน 200 คน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2567 ถึง เดือนมกราคม 2567 ซึ่งต้องมีฐานทะเบียนข้อมูลประกันสังคมตามมาตรา 33 สถาะ Active วันที่ 16 พฤศจิกายน 2567
 2. รับเงินเยียวยานายจ้าง 3,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มเดือน พ.ย. 2567 – 2567
 3. นายจ้างที่ขอรับเงินเยียวยานายจ้าง นายจ้างต้องมีการจ้างงาน และจ่ายเงินอุดหนุนเป็นรายเดือน ผ่านบัญชีธนาคารที่นายจ้างแจ้งเป็นประจำ ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน ต้องไม่ต่ำกว่า 95% ในระหว่างเข้าร่วมโครงการเยียวยานายจ้าง แต่หากต่ำกว่า 95% จะไม่ได้รับเงินเยียวยานายจ้างในเดือนนั้น 
 4. หากนายจ้างมีการจ้างคนงานเพิ่ม สามารถรับเงินเยียวยาเพิ่มขึ้นได้ ตามจำนวนการจ้างจริง 
 5. จ่ายเงินเยียวยานายจ้างเป็นรายเดือน ผ่านทางบัญชีธนาคารที่นายจ้างได้แจ้งไว ทุกวันสุดท้ายของเดือน 
 6. นายจ้างที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการ
 • ต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งเป็นไปตามแต่ละจังหวัด
 • ส่งเงินสบทบประกันสังคมผ่านช่องทาง e-service ของสำนักงานประกันสังคม ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ถึงจะสามารถรับเงินอุดหนุนโครงการนี้ได้ 
 • สำหรับการขอรับเงินเยียวยานายจ้างในครั้งนี้ จะต้องไม่เป็นเหตุให้นายจ้างชะลอการจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้าง

เอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมโครงการเยียวยานายจ้าง

สำหรับนายจ้างที่ต้องการเข้ารวมร่วมโครงการ สามารถลงเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th พร้อมยื่นเอกสารเยียวยานายจ้าง ดังนี้

 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร 
 • กรณีมอบอำนาจ – แนบหนังสือมอบอำนาจ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์(นิติบุคคล)/สำเนาบัตรประชาชนกรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา 

ไฟล์รูปภาพทั้งหมดนี้ ต้องเป็นไฟล์ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน 2 Mb เท่านั้น

ทั้งนี้ หากนายจ้างท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด, สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10  สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 หรือ สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694