ใครที่ไม่เคยลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ล่าสุดสามารถทำการลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ล่าสุด

เช็คด่วนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ล่าสุดมีอะไรใหม่เพิ่มเติมไหม?

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 เริ่มวันไหนนี่คงเป็นอีกหนึ่งคำถามยอดนิยมเมื่อโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ล่าสุดเพิ่งจะเปิดให้มีการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เมื่อปลายเดือนกันยายน 2566 (หรือ 2023) ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2566 ที่จะถึงนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการขับเคลื่อน ผลักดันการจ้างงานและเตรียมความพร้อมต่อธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้รองรับและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ล่าสุดนี้ยังคงมีรายละเอียดและเนื้อหาสำคัญเหมือนกับเฟส 1 และเฟส 2 ในก่อนหน้านี้ กล่าวคือ ยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในส่วนอื่นเพิ่มเติม แต่เป็นเพียงการเปิดโอกาสให้กลุ่มที่ตกลงหล่นสามารถเข้าถึงและใช้บริการจากโรงการได้ เพราะเนื่องจากการออกโครงการเราเที่ยวด้วยกันในเฟส 1 และเฟส 2 ผลตอบรับอาจยังไม่ดีเท่าที่ควรอันเนื่องจากการระบาดโรคโคโรน่าไวรัส 2019 อย่างฉับพลัน จึงทำให้ประชาชนหันมาใช้บริการโครงการเราเที่ยวด้วยกันน้อยเลย และไม่เป็นไปตามเป้าที่คาดไว้ ดังนั้นสำหรับเฟส 3 เราเที่ยวด้วยกันในครั้งนึ้จึงเปรียบเสมือนการรองรับต่อความพร้อมในหลายๆด้านให้วัตถุประสงค์ของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ล่าสุดได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการวันที่ 24 กันยายน 2566 พร้อมทั้งสามารถใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ล่าสุดในครั้งนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 

มาดูคุณสมบัติที่สำคัญของผู้ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ล่าสุดได้มีอะไรบ้าง

หลายท่านอาจลืมไปแล้วถึงเงื่อนไขและคุณสมบัติของโครงการเราเที่ยวด้วยกันมีอะไรบ้าง โดยวันนี้เราจะพามาดูกันชัดๆว่าเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ล่าสุดผู้สมัครได้ต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขอย่างไร

  1. ต้องเป็นคนไทย (สัญชาติไทย) และมีประชาชนอย่างชัดเจน เนื่องจากว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ล่าสุดเป็นโครงการสำหรับคนไทยโดยเฉพาะ
  2. ผู้ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ล่าสุดจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันที่ทำการสมัครลงทะเบียน

หมายเหตุ ทั้งนี้ผู้ที่ได้เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันทั้งเฟส 1 และเฟส 2 แล้วไม่จำเป็นต้องทำการลงทะเบียนใหม่เพิ่มเติมอีก

ทวนสิทธิ์การใช้โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 เงื่อนไขสำคัญที่ต้องรู้

ในส่วนของรายละเอียดที่สำคัญของเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ล่าสุดมีดังต่อไปนี้

  1. รับเงินสนับสนุนเป็นค่าส่วนลดที่พักหรือโรงแรม ทั้งสิ้นจำนวน 40% ของราคาที่พักต่อคืนต่อห้อง โดยราคาจะต้องไม่เกิน 3000 บาท ทั้งนี้หากทำการจองที่พักแล้วจะไม่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้
  2. รัฐออกค่าอาหารให้กับผู้ที่เข้าพักเมื่อทำการ Check-in เรียบร้อยมูลค่า 600 บาทต่อคืนต่อห้อง
  3. สามารถใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ล่าสุดเป็นค่าเดินทางตั๋วเครื่องบินได้ แต่ผู้เดินทางจำเป็นต้องจ่ายเงินไปก่อน ณ ขณะที่ทำการจอง รวมทั้งต้องมีการเดินทางจริงกับเที่ยวบิน และมีการ Check in-out กับโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และดำเนินการขอรับเงินช่วยเหลือได้หลังจากที่กลับมาแล้วไม่เกิน 5 วัน