การช่วยเหลือวินมอเตอร์ไซค์ด้วยการเยียวยาวินมอเตอร์ไซค์พร้อมเช็คสิทธิ์เงินเยียวยาวินมอเตอร์ไซค์

ลงทะเบียนด่วนวันนี้เยียวยาวินมอเตอร์ไซค์รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลสูงสุด 10000 บาท

นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการช่วยเหลือแห่งปี 2567 (2024) กับข่าวช่วยเหลือกลุ่มรถรับจ้างสาธารณะที่รัฐบาลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดอย่างหนักของโรคโควิด 19 จนทำให้กลุ่มวินมอเตอร์ไซค์และกลุ่มรถรับจ้างไม่สามารถออกมาขับรถและหารายได้เลี้ยงชีพได้ตามปกติ ล่าสุดโครงการเยียวยาวินมอเตอร์ไซค์หรือรถรับจ้างได้มีมติให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวนี้แล้ว โดยจะแบ่งการมอบเงินเยียวยาวินมอเตอร์ไซค์ให้เป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกจะได้รับเยียวยารถรับจ้างสูงถึง 10000 บาท และกลุ่มที่สองจะได้เงินเยียวยา 5000 บาท ทั้งนี้การรับเงินเยียวยาวินมอเตอร์ไซค์จะขึ้นอยู่กับว่าวินมอเตอร์ไซค์ดังกล่าวอาศัยอยู่ในเขตกลุ่มจังหวัดพื้นที่เสี่ยงหรือไม่ และมีเงื่อนไขคุณสมบัติอย่างไร เรามาดูกันว่าการจะขอรับเงินเยียวยาวินมอเตอร์ไซค์หรือลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจะทำได้อย่างไรบ้าง

เงื่อนไขสำคัญของการรับเยียวยาวินมอเตอร์ไซค์

การรับเงินเยียวยาวินมอเตอร์ไซค์หรือกลุ่มรถรับจ้างสาธารณะได้นั้น ผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาจะต้องมีคุณสมบัติด้วยกันดังต่อไปนี้ 

 1. มีอายุเกินกว่า 65 ปี
 2. มีใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะและบัตรประจำตัวสำหรับผู้ขับขี่รถสาธารณะ
 3. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาจากประกันสังคมมาตรา 33, 39 และ 40 

หากขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งไป การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเยียวยาวินมอเตอร์ไซค์ก็ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากว่า เป้าหมายหลักของโครงการเยียวยาวินมอเตอร์ไซค์หรือผู้ขับขี่รถโดยสายนี้ จะเป็นการเยียวยากลุ่มผู้ที่ตกหล่นจากผู้ประกันตนของประกันสังคมมาตรา 33, 39 และ 40 ซึ่งจากมาตราดังกล่าวนี้จะครอบคลุมผู้ที่เดือดร้อนในช่วงอายุตั้งแต่ 15-65 ปี ดังนั้น เงินเยียวยาวินมอเตอร์ไซค์หรือผู้ขับรถรถโดยสารสาธารณะนี้จึงเป็นการเยียวยาผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์จากโครงการรัฐบาลมาก่อน

รวมคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับโครงการเยียวยาวินมอเตอร์ไซค์

 1. ถาม : เช็คสิทธิ์เงินเยียวยาวินมอเตอร์ไซค์ได้จากที่ไหน?
  ตอบ : ไม่จำเป็นต้องเช็คสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ แค่เพียงมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตรงตามกำหนด ก็สามารถสมัครรับเงินเยียวยาวินมอเตอร์ไซค์ได้
 2. ถาม : วิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยาทำอย่างไร?
  ตอบ: เมื่อตรวจสอบแล้ว พบว่าเงื่อนไขการเข่าร่วมโครงการช่วยเหลือรถรับจ้างเป็นไปตามที่กำหนด ก็สามารถเริ่มจองสิทธิ์ได้ผ่าน 2 ช่องทาง ช่องทางแรกได้แก่การจองสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/ และอีกช่องทางคือการจองสิทธิ์ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue 
 3. ถาม : เยียวยาวินมอเตอร์ไซค์เริ่มวันไหนและจ่ายตอนไหน?
  ตอบ: โครงการเยียวยาวินมอเตอร์ไซค์จะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาจำนวน 2 รอบผ่านช่องทางพร้อมพ์เพย์ 
 • โดยรอบแรกวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2567 สำหรับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างและรถแทกซี่สาธารณะ
 • โดยรอบแรกวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2567 สำหรับรถแทกซี่ที่เช่าขับ