เยียวยารถรับจ้างจะต้องมีอายุเท่าไร ต้องการลงทะเบียนเยียวยาแท็กซี่มีขั้นตอนอย่างไร

เคาะแล้ว! เยียวยารถรับจ้างรับเงินช่วยเหลือจากผลกระทบโควิด 2567/2024

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2567 (หรือ 2024) ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีเคาะแล้วโคงการเยียวยารถรับจ้างหวังช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการช่วยเหลือรถรับจ้างสำหรับผู้ขับรถแท็กซี่และรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง (วินมอเตอร์ไซค์) โดยโครงการดังกล่าวสามารถแบ่งรับเงินเยียวยารถรับจ้างออกได้เป็น 2 กลุ่ม โดยทั้ง 2 กลุ่มนี้จะครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงทั้งหมด 29 จังหวัด ดังต่อไปนี้

 • กลุ่มที่ 1 รับเงินเยียวยารถรับจ้างจำนวน 10,000 บาท ในพื้นที่ 13 จังหวัดดังต่อไปนี้
  ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, พระนครศรีอยุธยา, กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นครปฐม, นนทบุรี, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส
 • กลุ่มที่ 2 รับเงินเยียวยารถรับจ้างจำนวน 5,000 บาท ในกลุ่ม 16 จังหวัดนอกเหนือจากกลุ่มที่ 1
  นครราชสีมา, นครนายก, ตาก, กาญจนบุรี, เพชรบูรณ์, ปราจีนบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ระยอง, ราชบุรี, อ่างทอง, สิงห์บุรี, สมุทรสงคราม, ลพบุรี, สระบุรี และสุพรรณบุรี

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนล่าสุดที่เพิ่งจะออกมาเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผัที่เดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาใดจากทางรัฐบาล อีกทั้งผู้ที่ประกอบอาชีพรถรับจ้างบางส่วนก็ยังตกหล่นเงินเยียวที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือในก่อนหน้านี้อีกด้วย

ใครสามารถรับสิทธิ์เยียวยารถรับจ้างได้บ้าง?

 • สำหรับผู้ที่สามารถเข้าร่วมและรับสิทธิ์โครงการเยียวยารถรับจ้างได้นี้ จะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขที่ทางโครงการกำหนด ซึ่งก็คือ
 • ต้องมีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นและอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดที่กำหนดจึงจะสามารถได้รับยียวยารถรับจ้างในรอบนี้ได้
 • จะต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ในผู้กันตนของประกันสังคมมาตรา 40 (เนื่องจากผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้รับเงินเยียวไปแล้วในก่อนหน้านี้)
 • ต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อขึ้นทะเบียนรถรับจ้างที่ถูกต้องและชัดเจน (หากผู้ใดที่ไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนรถรับจ้างดังกล่าว จะไม่สามารถขอรับสิทธิ์เงินเยียวยารถรับจ้างได้)

ดังนั้นหากท่านใดที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่โครงการช่วยเหลือรถรับจ้างกำหนดก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์และสมัครรับสิทธิ์ได้ในทันที 

เยียวยารถรับจ้างมีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องใช้?

ในการสมัครเข้าร่วมโครงการเยียวยารถรับจ้าง ผู้สมัครจะต้องใช้เอกสารทั้งหมด 3 ประเภทได้แก่

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ
 • บัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ

ทั้งนี้ในส่วนของขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนนั้น ผู้ที่สมัครรับสิทธิ์โครงการเยียวยารถรับจ้างสามารถลงทะเบียนได้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th หรือลงทะเบียนผ่านแอป DLT Smart Queue เพื่อเข้ารับการจองสิทธิ์ทั้งการลงทะเบียนเยียวยาแท็กซี่และเยียวยาวินมอเตอร์ไซค์ภายในวันที่ 18 ตุลาคา – 5 พฤศจิกายน 2567 

สำหรับวันจ่ายเงินเยียวยารอบแรกเริ่มต้นวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2567 และรอบ 2 เริ่มต้นวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2567 ผ่านช่องทางบัญชีพร้อมพ์เพย์