ลงทะเบียนเยียวยาแท็กซี่โครงการเยียวยาล่าสุด สามารถติดต่อกรมการขนส่งทางบกได้เลย

เยียวยาแท็กซี่เริ่มแล้ว! โครงการเยียวยาล่าสุดจากรัฐบาล 2566/2023

เยียวยาแท็กซี่หรือเยียวยารถรับจ้างเป็นอีกหนึ่งโครงการที่รัฐบาลเพิ่งมีมติเห็นชอบให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มผู้ขับรถรับจ้างให้สามารถรับเงินเยียวยาช่วยเหลืออันเนื่องมาจากการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดอย่างหนักของโรคโควิด19 จึงทำให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่และผู้ขับรถรับจ้างมีรายได้ลดลงและไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ ทั้งนี้เงินเยียวยาแท็กซี่และผู้ขับรถรับจ้างจะสามารถได้รับจำนวนเงินเยียวยาตามกลุ่มโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกจะได้รับเงินเยียวยา 5000 บาทและกลุ่มที่ 2 จะได้รับเงินเยียว 10000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าผู้ขับขี่รถแท็กซี่จะอยู่ในกลุ่มจังหวัดพื้นที่เสี่ยงมากน้อยเพียงใด

เช็คสิทธิ์เงินเยียวยาแท็กซี่ใครได้บ้างเช็คด่วน!

ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับเงินเยียวยาแท็กซี่จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบสิทธิ์ก่อนว่า ตนได้อยู่ในกลุ่มที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขใดตามที่โครงการเยียวยารถรับจ้างกำหนด ซึ่งสามารถเช็คสิทธิ์เบื้องต้นได้ดังนี้

  • มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป
  • ต้องใบขับขี่รถโดยสารสาธารณะและใบประจำตัวผู้ขับขี่รถสาธารณะ
  • ต้องไม่อยู่ในกลุ่มผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์หรือเป็นผู้ประกันตนจากประกันสังคมมาตรา 33, มาตรา 39 และมาตรา 40

ในส่วนของการรับเงินเยียวยาแท็กซี่หรือผู้ขับรถรับจ้างโดยสารสาธารณะ กรมการขนส่งทางบกแจ้งว่า การรับเงินเยียวยาจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ 

  • กลุ่มที่ 1 ที่ประกอบอาชีพอยู่ใน 13 จังหวัดคุมเข้ม ประกอบไปด้วยจังหวัด พระนครศรีอยุธยา, นนทบุรี, กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี, สมุทรปราการ, ปทุมธานี, ฉะเชิงเทรา, สมุทรสาคร, นครปฐม, สงขลา, ยะลา, ปัตตานี และนราธิวาส จะได้รับเงินเยียวจำนวน 10,000 บาท
  • กลุ่มที่ 2 ที่ประกอบอาชีพอยู่ใน 16 จังหวัดประกอบไปด้วยจังหวัดตาก, นครราชสีมา, อ่างทอง, นครนายก, สิงห์บุรี,ปราจีนบุรี, เพชรบุรี, เพชรบูรณ์, กาญจนบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ลพบุรี, ราชบุรี, ระยอง, สมุทรสงคราม, สุพรรณบุรี และสระบุรี จะได้รับเงินเยียวจำนวน 5,000 บาท

ดังนั้นหากท่านใดที่ประกอบอาชีพขับขี่รถแท็กซี่หรือรถโดยสารสาธารณะที่เข้าข่ายคุณสมบัติที่กล่าวไว้ข้างต้นนี้ ก็สามารถลงทะเบียนเยียวยาแท็กซี่ เพื่อรับเงินเยียวยาแท็กซี่ไว้ใช้ในยามฉุกเฉินได้

จองคิวเยียวยาแท็กซี่เริ่มวันไหนและจองได้ที่ไหน

สำหรับช่องทางในการลงทะเบียนเพื่อจองคิวรับเงินเยียวยาแท็กซี่สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทางได้แก่

  1. จองคิวรับเยียวยาแท็กซี่ที่เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th 
  2. จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน “DLT Smart Queue”

ทั้งนี้เปิดให้เริ่มลงทะเบียนได้ในวันที่ 18 ตุลาคม ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 และสามารถรับเงินเยียวยาผ่านช่องทางพร้อมพ์เพย์ได้โดยแบ่งจ่ายแยกเป็น 2 รอบ

  1. รอบที่ 1 เริ่มจ่ายเงินผ่านบัญชีพร้อมพ์เพย์ในช่วงระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2566 สำหรับกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (มอเตอร์ไซค์รับจ้าง) และผู้ขับขี่รถแท็กซี่ส่วนบุคคล
  2. รอบที่ 2 เริ่มจ่ายเงินในช่วงวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2566 ให้กับถแท็กซี่ที่เช่าขับ 

ดังนั้นอย่าลืมเช็คให้ดีว่าเงินเยียวยาแท็กซี่ที่เราจะได้รับจัดอยู่ในกลุ่มประเภทใด